Paper Moon

Paper Moon (1973) : Peter Bogdanovich ♥♥♥♡

ก็ไม่รู้ว่าใช่พ่อหรือเปล่า แต่เด็กหญิงสาวเมื่อสนิทชิดเชื้อ ไว้เนื้อวางใจกับใครแล้ว เขาผู้นั้นจำต้องรับผิดชอบต่อให้ถึงที่สุด, ภาพยนตร์แนว Comedy-Drama ชักชวนให้หวนระลึกถึงยุคสมัย Depression Era และ Tatum O’Neal กลายเป็นนักแสดงอายุน้อยสุดคว้า Oscar: Best Supporting Actress

Read More
What Up Doc

What’s Up, Doc? (1972) : Peter Bogdanovich ♥♥♥♥

เมื่อผู้กำกับ Peter Bogdanovich ถูกซักถามว่า ‘ถ้ามีโอกาสร่วมงานกับ Barbra Streisand อยากทำหนังประเภทไหน?’ ตอบว่า ‘คงแนว Screwball Comedy อารมณ์ประมาณ Bringing Up Baby มีหญิงสาวซ่าๆ ศาสตราจารย์ทึ่มๆ เรื่องราวชวนให้หน้าบึ้ง ตอบจบครึกครื้นอลเวง’ ผลลัพท์จากการคิดเล่นๆดังกล่าว กลายมาเป็น What’s Up, Doc? หลงนึกว่ากำลังนั่งดูการ์ตูน Bugs Bunny

Read More