Intolerance

Intolerance คือคำรำพรรณาอันทุกข์ทรมานของผู้กำกับ D. W. Griffith จากการถูกสังคมเข้าใจผิดต่อภาพยนตร์ The Birth of a Nation (1915) ราวกับกำลังได้รับโทษประหาร ตรีงกางเขน พ่ายแพ้สงคราม เข่นฆ่าล้างโคตรเผ่าพันธุ์ ทำเอาชีวิตแทบตกตายทั้งเป็น

Read More
The Birth of a Nation

แม้ว่า The Birth of a Nation จะคือความอัปยศ โฉดชั่วร้าย (ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจของ D. W. Griffith หรือไม่) แต่ก็ต้องยินยอมรับความทรงคุณค่าทางศาสตร์ ศิลป์ และอิทธิพลที่มีต่อประวัติศาสตร์ภาพยนตร์, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More