Mishima

Mishima: A Life in Four Chapters (1985) : Paul Schrader ♥♥♥♡

ภาพยนตร์ชีวประวัติของ Yukio Mishima (1925 – 1970) นักเขียนนิยาย แต่งกวี นักแสดง ผู้กำกับ อนุรักษ์นิยมขวาจัด และเป็นเกย์ สัญชาติญี่ปุ่น ความน่าสนใจของชายคนนี้ คือการเลือกดำเนินชีวิตตามอุดมการณ์เป้าหมายที่วาดฝันสรรค์สร้าง จนวาระสุดท้ายตัวเขาจึงได้แปรสภาพกลายเป็นงานศิลปะชิ้นเอก

Read More