My Name is Khan

My Name Is Khan (2010) Bollywood : Karan Johar ♥♥♥

“My Name is Khan… and I’m not a Terrorist!”

หลังเหตุการณ์ 9/11 ชาวมุสลิมในอเมริกาถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะคนชื่อ Muhammad และ/หรือนามสกุล Khan ได้กลายเป็นแพะรับบาป ถูกเพ่งเล็งจากสังคมคนรอบข้าง, Shah Rukh Khan รับบทเป็นชายพิการ Aspergers ตัดสินใจเดินทางไปวอชิงตัน เพื่อขอพบประธานาธิบดีสหรัฐแล้วบอกกับเขาว่า ‘ผมชื่อข่าน และผมไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย’

Read More