My Left Foot

My Left Foot (1989) British : Jim Sheridan ♥♥♥◊

สุดยอดการแสดงของ Daniel Day-Lewis กับบท Christy Brown ชายผู้ป่วยเป็นโรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) ทั้งร่างกายสามารถขยับได้แค่เท้าซ้ายข้างเดียว แต่สามารถกลายเป็นนักเขียน ศิลปิน วาดภาพเอาเงินมารักษาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้, ผมไม่รู้จะชอบหรือเกลียดหนังเรื่องนี้ คือยอมรับว่ามันสุดยอดมากๆ แต่นิสัยของ Christy Brown ก็เxยสุดๆ นี่อาจเป็นหนังที่ให้แรงบันดาลใจกับคน ขณะเดียวกันก็นำเสนอคนที่ไม่ใช่แค่พิการทางร่างกาย แต่รวมถึงจิตใจ

Read More