Night of the Living Dead

Night of the Living Dead (1968)  : George A. Romero ♥♥♥♡

ค่ำคืนที่คนตายจะฟื้นคืนชีพ เดินอย่างลอยๆเชื่องช้าไร้วิญญาณ กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร, George A. Romero โดยไม่รู้ตัวสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกนี้ กลายเป็นจุดเริ่มต้นภาพลักษณ์ซอมบี้ยุคใหม่ สัญลักษณ์ของสะท้อนเสียดสี วิพากย์การเมือง และสงครามได้อย่างลึกล้ำ

Read More