Mother

Mother (1926) : Vsevolod Pudovkin ♠♠♠♠♠

การแสดงออกของแม่ผู้โง่เขลา สะท้อนมุมมองทัศนคติชาวรัสเซียยุคสมัย Tsarist คับแคบ เห็นแก่ตัว เพราะไม่ต้องการให้บุตรชายถูกจับกุม เลยกระทำไปโดยไม่ใช้สติครุ่นคิดผลตามมา แต่เมื่อตระหนักถึงความผิดพลาด พยายามทำทุกสิ่งอย่างเพื่อสนับสนุนกลุ่มปฏิวัติ คาดหวังเล็กๆว่าสักวันคงได้รับอิสรภาพแท้จริง

Read More