ordet

Ordet (1955) Danish : Carl Theodor Dreyer ♠♠♠♠♠

หนังเรื่องนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้า … จริงๆนะครับ, ถ้าคุณนับถือศาสนาคริสต์ และต้องการท้าพิสูจน์ความเชื่อ ศรัทธาในพระเจ้า Ordet ของ Carl Theodor Dreyer จะทำให้คุณเบื่อ แล้วจะอึ้ง ทึ่ง ช็อค เป็นลมล้มพับ ทรุดลงคุกเข่า นอนตายตาหลับตรงนั้น

Read More