Phantom Thread (2017) : Paul Thomas Anderson ♥♥♥♥♡

นิยามความรักในทัศนคติของผู้กำกับ Paul Thomas Anderson คือใครสักคนที่สามารถปลดเปลื้องอาภรณ์ภายนอกออก แล้วค้นพบสิ่งเร้นลับที่แอบซ่อนอยู่ภายใน แม้บางครั้งจะอาบเคลือบขมด้วยยาพิษ ชีวิตต้องหยุดนิ่งลงสักพัก แต่เธอจักกลายเป็นโลกทั้งใบ สายใยสัมพันธ์ที่มิอาจตัดให้ขาดทิ้งได้

Read More