psycho

Psycho (1960) : Alfred Hitchcock ♥♥♥♥♡

สิ่งที่ทำให้ Psycho เป็นอมตะ คือ ความกลัวของมนุษย์ที่ปรากฎอยู่ในหนัง กลัวที่จะกระทำความผิด, กลัวที่ใครอื่นจะล่วงรู้, กลัวจะถูกฆ่า และกลัวจะทำให้คนอื่นผิดหวัง ฯ เมื่อมนุษย์เกิดความกลัวต่ออะไรสักอย่าง จะจดจำสิ่งนั้นฝังลึกในใจไม่ลืมเลือน เช่นกันกับหนังเรื่องนี้ ใครกันจะกล้าลืม Psycho ผลงาน Masterpiece ของ Alfred Hitchcock, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More