Rembrandt

Rembrandt (1936) British : Alexander Korda ♥♥♥

(mini Review) Charles Laughton กับหนึ่งในสุดยอดการแสดง รับบท Rembrandt van Rijn จิตรกรเอกชาว Dutch ในยุค Dutch Golden Age ในยุคเดียวกับ Baroque ในยุโรป, กำกับโดย Alexander Korda ผู้กำกับสัญชาติ british ชื่อดังแห่งยุค (ผู้ก่อตั้ง London Films), ชีวประวัติและแนวคิดของ Rembrandt ถือว่าน่าสนใจมากๆ เขาเป็นคนหัวดื้อ วาดรูปเฉพาะความสนใจเท่านั้น ทำให้จากที่เคยร่ำรวยเพราะประสบความสำเร็จ กลายมาเป็นลำบากยากแค้นและเสียชีวิตโดยไม่มีเงินติดตัวสักแดงเดียว

Read More