The Mission

The Mission (1986) : Roland Joffé ♥♥

เรื่องราวของ Missionary คณะ Jesuit เดินทางเข้าไปเผยแพร่ศาสนายังทวีปอเมริกาใต้ ให้กับชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง Amazon แต่พอศรัทธาเริ่มบังเกิด กลับถูกสั่งให้ล้มเลิกภารกิจ นี่นะหรือลัทธิอาณานิคม, น่าจะเป็นภาพยนตร์รางวัล Palme d’Or ยอดแย่ที่สุด

Read More
The Killing Field

The Killing Fields (1984) British : Roland Joffé ♥♥♥♥

สร้างจากเหตุการณ์จริงของนักข่าว เจ้าของรางวัล Pulitzer Prize, Sydney Schanberg ที่อยู่ในกรุงพนมเปญขณะเขมรแดงเข้ายึดอำนาจ และ Dith Pran นักข่าวสัญชาติกัมพูชา ที่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันนานถึง 4 ปี, การดูหนังเรื่องนี้ด้วยความตระหนักว่า ‘เกิดขึ้นจริง’ มันช่างเจ็บปวดรวดร้าว “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More