Roma

Roma (2018) : Alfonso Cuarón ♥♥♥♥♡

พื้นกระเบื้องเมื่อถูกน้ำสาดทำความสะอาด พบเห็นเงาสะท้อนเครื่องบินบนฟากฟ้า เรื่องราวชีวิตของคนใช้ตัวเล็กๆ ก็สามารถสะท้อนมหภาคกับประเทศชาติ โลกของเราได้เช่นกัน, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More