The Graduate

The Graduate (1967) : Mike Nichols ♥♥♥♥♥

หลังจากเรียนจบ เป้าหมายต่อไปในชีวิตคืออะไร? หนังแนวตลกเสียดสีของผู้กำกับ Mike Nichols ที่แจ้งเกิดให้กับ Dustin Hoffman ได้เข้าชิง Oscar 7 สาขา น่าเสียดายได้มาเพียงรางวัลเดียว, นี่เป็นหนังที่ เด็ก/วัยรุ่น คิดเห็นอย่างหนึ่ง ผู้ใหญ่/สูงวัย มองอีกแบบหนึ่ง ควรค่าอย่างยิ่งที่ “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More