Sword Art Online

Sword Art Online (2012-) Japanese : Tomohiko Itō ♥♥♥♥

ความเพ้อฝันของนักเล่นเกมออนไลน์ ประกอบด้วย วันๆไม่ต้องทำอะไรอื่น ใช้ชีวิตอยู่แต่ในนั้น เก่งสุดเป็นที่หนึ่ง และสาวๆติดตรึม, Sword Art Online คือเรื่องราวในอุดมคติของเด็กหนุ่ม ในโลกของเทคโนโลยีเสมือนล้ำยุค ที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตในความเพ้อฝันนั้นได้

Read More