Alexander Nevsky

Alexander Nevsky (1938) : Sergei Eisenstein, Dmitri Vasilyev ♥♥♥♥

ถึงเป็นหนังสงครามที่ขาดความสมจริง ผู้ชมสมัยนี้คงผิดหวังกับความก๊องแก๊งจัดฉาก แต่ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยความงดงามทางศิลปะ ทิวทัศน์ท้องทุ่งชนบทรัสเซียกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ทรงคุณค่าอิทธิพลมากยิ่งต่อวงการภาพยนตร์

Read More
Ivan the Terrible

Ivan the Terrible (1944, 1958) : Sergei Eisenstein ♥♥♥

ในประวัติศาสตร์ Russian Empire กษัตริย์พระองค์แรก สามารถรวบรวมประเทศให้มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา เรียกตนเองว่า ซาร์ทั้งหมดแห่งรัสเซีย คือ สมเด็จพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย (1530 – 1584, ครองราชย์ 1547 – 1584) หรือที่รู้จักในชื่อ อีวานผู้โหดร้าย, ผลงานกำกับเรื่องสุดท้ายของ Sergei Eisenstein ตั้งใจให้เป็นไตรภาคแต่ได้แค่สองภาคก่อนเสียชีวิต

Read More