Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini

หนึ่งในบทเพลง Classic ที่มีความไพเราะที่สุดในโลก Rhapsody on a Theme of Paganini In A Minor, Op. 43 – Variation #18 เมื่อนำไปบรรเลงควบคู่กับสิ่งต่างๆบนโลก จะทำให้สิ่งนั้นมีความสวยงามที่หาคำมาบรรยายไม่ได้

Read More
Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2

Sergei Rachmaninoff ประพันธ์ผลงานชิ้นเอกระหว่างกำลังรักษาอาการซึมเศร้า เริ่มจากเปียโนเล่นเสียงเหมือนระฆัง ให้ดังกึกก้องกังวาล ปลุกตื่นขึ้นจากฝันร้าย แล้วค่อยๆไต่ไล่ระดับ ฟันฝ่าอุปสรรคคลื่นลมพายุ พุ่งทะยานสู่จุดสูงสุด เพื่อจิตวิญญาณจักได้รับการปลดปล่อยสู่เสรีภาพ

Read More