The Stepford Wives

The Stepford Wives (1975) : Bryan Forbes ♥♥♡

ผู้ชายบางจำพวก เพ้อฝันอยากได้ภรรยาในอุดมคติ แม่บ้านแสนดี ปรนเปรอนิบัติ ทำทุกสิ่งอย่างตามคำสั่งราวกับหุ่นยนต์ เขาอาจสมหวังในหมู่บ้าน Stepford แต่เมื่อมองในมุมของผู้หญิง มันโคตร ‘Horror’ บัดซบประไร

Read More