The Fly

ยุง, แมลงวัน ต่างเป็นสัตว์พาหนะที่นำเชื้อโรคแพร่เข้าสู่มนุษย์ ทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรม อวัยวะต่างๆทำงานล้มเหลว เลวร้ายอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิต แนวคิดง่ายๆเมื่อผ่านมือผู้กำกับ David Cronenberg สร้างความน่ารังเกียจ ขยะแขยง คลื่นไส้วิงเวียน อัปลักษณ์พิศดารอย่างที่สุด

Read More