The Jazz Singer

The Jazz Singer (1927) hollywood : Alan Crosland ♥♥♡

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า The Jazz Singer คือหนังพูด (Talkie) เรื่องแรกของโลก จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ, นี่ไม่ใช่หนังที่มีเสียงเรื่องแรกของโลก, ไม่ใช่หนังที่มีการบันทึกเสียงพูดให้ตรงกับปากเรื่องแรกของโลก, แต่คือหนัง Hollywood ขนาดยาว (Feature-Length) ที่มีการบันทึกบทสนทนาให้ตรงกับปาก เรื่องแรกของโลก

Read More