เรื่องราวของ King Charles V + III = VIII + VIII = XVI ผู้นำเผด็จการแห่งอาณาจักร Takicardia มีความเหี้ยมโหด โฉดชั่วร้าย จนกลายเป็นที่รังเกียจของประชาราษฎร์ แต่กลับตกหลุมรักหญิงเลี้ยงแกะในภาพวาด พยายามทำทุกสิ่งอย่างเพื่อกีดกันไอ้หนุ่มกวาดปล่องไฟ จนทุกสิ่งอย่างพังทลาย ราบเรียบเป็นหน้ากลอง, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More