The Motorcycle Diaries

The Motorcycle Diaries (2004) : Walter Salles ♥♥♡

ดัดแปลงจากสมุดบันทึกของ Che Guevara (1928 – 1967) นักปฏิวัติ Marxist สัญชาติ Argentine เมื่อครั้นยังหนุ่มแน่นร่วมกับเพื่อนรุ่นพี่ Alberto Granado ออกเดินทางทัวร์ละตินอเมริกาด้วยรถมอเตอร์ไซด์ เรียนรู้จักโลกกว้าง พบเห็นปัญหาสังคม ก่อเกิดความกระหายต้องการทำบางสิ่งอย่างเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง

Read More