Hadaka no shima

The Naked Island (1960) : Kaneto Shindo ♥♥♥♥

พ่อ-แม่ ลูกชายสองคน เป็นผู้อยู่อาศัยเดียวบนเกาะเล็กๆแถว Seto Inland Sea ทะเลระหว่างสามเกาะหลักของญี่ปุ่น ทำอาชีพเกษตรกรรม วันๆต้องพายเรือไปกลับเกาะเพื่อนบ้าน ส่งลูกไปโรงเรียน ตักน้ำใส่ถังมารดหัวมันที่เพาะปลูกไว้ แม้ทั้งเรื่องจะมีเพียงเท่านี้เรียกว่า Cine-Poems แต่งดงามระดับ Masterpiece

Read More