The Wife

The Wife (2017) : Björn Runge ♥♥♥♡

ความสำเร็จของผู้ชาย มักมีเบื้องหลัง ‘ภรรยา’ คือคนคอยให้ความช่วยเหลือผลักดัน แต่มันจำต้องเป็นเช่นนั้นด้วยหรือ? ภาพยนตร์แนว Feminist ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความกล้า อย่าขลาดหวาดกลัวต่อขนบวิถีดั้งเดิม แต่ผู้กำกับดันจมปลักอยู่กับ Bergmanesque

Read More