Liszt: Un Sospiro

ทอดถอนลมหายใจเมื่อเหม่อล่องลอยออกไป พบเห็นดวงดาวดาราระยิบระยับสาดส่องทอประกายแสง รู้สึกอิจฉาริษยาความเจิดจรัสจร้า อยากได้รับการจดจำเช่นนั้นบ้าง แต่นั่งนิ่งอยู่เฉยๆมันจะมีประโยชน์อะไร ต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นก้าวเดิน ความสำเร็จเริ่มต้นที่การเอาชนะใจตนเอง, บทเพลงมีความไพเราะเพราะพริ้งที่สุดของ Franz Liszt และคือบทเรียนด่านสุดท้ายของผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเปียโน

Read More