Tokyo Godfathers

Tokyo Godfathers (2003) : Satoshi Kon ♥♥♥♥

มนุษย์ไร้บ้านสามคน พบเจอเด็กทารกน้อยถูกทอดทิ้งไว้ท่ามกลางกองขยะ นั่นไม่ใช่ภาระใดๆของพวกเขา แต่กลับพยายามหาหนทางส่งคืนกลับบ้าน สู่อ้อมอกครอบครัวแท้จริง, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More