Utamaro

Utamaro and His Five Women (1946) Japanese : Kenji Mizoguchi ♥◊

(mini Review) ปรมาจารย์ผู้กำกับชาวญี่ปุ่น Kenji Mizoguchi สร้างหนังชีวประวัติ Kitagawa Utamaro จิตรกรเอกของญี่ปุ่น ชื่อชอบการวาดภาพเปลือย (Ukiyo) ดัดแปลงจากนิยายของ Kanji Kunieda มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของ Utamaro ที่ชื่นชอบการวาดภาพศิลปะบนเรือนร่างหญิงสาว (Tattoo) เกิดเป็นเรื่องราวของเขาและหญิงสาวอีก 5 คน

Read More