The Friends of Eddie Coyle

The Friends of Eddie Coyle (1973) : Peter Yates ♥♥♥

Robert Mitchum รับบท Eddie Coyle ชายวัยทองที่หลังจากถูกจับติดคุกได้รับทัณฑ์บน ก็ไม่ต้องการหวนกลับเข้าไปอีก เคยมีอาชีพค้าปืนให้กับกลุ่มโจรปล้นธนาคาร ตัดสินใจกลายเป็นสายให้ตำรวจ แต่ก็ถูกตลบหลังอีกทีเข้าให้

Read More