The End of Summer

The End of Summer (1961) : Yasujirō Ozu ♥♥♥♡

หลังจากแม่เสีย พ่อเริ่มหวนกลับไปพบเจอชู้รักเก่า สร้างความว้าวุ่นวายใจให้กับลูกๆหลานๆ จะมาเสียแก่อะไรเอาตอนนี้! แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัยกำลังใกล้ลงโลง ไม่ใช่ว่าเราควรปล่อยให้ท่านได้ใช้ชีวิตบั้นปลายตามสุขใจอยากหรอกหรือ? ผลงานสุดท้ายของ Setsuko Hara ในหนังรองสุดท้ายของ Yasujirō Ozu คำพูดประโยคท้ายๆของเธอ ฟังแล้วใจน่าหายไม่น้อย

Read More