5 Centimeters Per Second

5 Centimeters Per Second (2007) : Makoto Shinkai ♥♥♥♥♥

นายรู้หรือเปล่า ดอกซากุระร่วงหล่นด้วยความเร็ว 5 เซนติเมตรต่อวินาที, ระยะห่างระหว่างสองเราจะไกลกันแค่ไหนใน 1 ปี, 3 ปีจากพื้นดินถึงสรวงสวรรค์, 10-20 ปีคงถึงสุดขอบระบบสุริยะ, เรื่องราวของความรักและการพรากจาก นี่เป็นอนิเมะ 2 มิติที่มีงานภาพสวยสดงดงาม ละเอียดอ่อนที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถวาดได้

Read More