Timbuktu

Timbukto ศัพท์แสลงของชาวตะวันตก แปลว่าดินแดนห่างไกลโพ้น แท้จริงแล้วคือเมืองโบราณของประเทศ Mali ระหว่างปี ค.ศ. 2012-13 เคยถูกยึดครองโดยกลุ่มนักรบญิฮาด Ansar al-Dine (AAD) บีบบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ของศาสนาอิสลาม แต่พวกมันกลับปากว่าตาขมิบตูด เก่งกับเพียงประชาชนตาดำๆ

Read More
West Indies

West Indies ชื่อเรียกหมู่เกาะในเขตทะเล Caribbean ดินแดนที่ Christopher Columbus ค้นพบทวีปอเมริกา ต่อมากลายเป็นอาณานิคมยุโรป นำเข้าทาสผิวสีแอฟริกัน มาใช้แรงงานปลูกอ้อย แปรรูปน้ำตาล ทำออกมาในสไตล์หนังเพลง (Musical) ผสมผสานการละคอน+ภาพยนตร์ คลุกเคล้าอดีต+ปัจจุบัน เล่าประวัติศาสตร์ทาสเป็นไทได้อย่างมหัศจรรย์

Read More
Soleil Ô

กลุ่มชายฉกรรจ์ชาว Mauritania หลังเข้าร่วมพิธีศีลจุ่ม อพยพเดินทางสู่ฝรั่งเศสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่พอมาถึงกลับไม่สามารถหาทำงาน ถูกปฏิเสธต่อต้าน ขับไล่ ผลักไส หวาดกลัวการรุกรานของ ‘Black Invasion’ นำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท้าทาย คล้ายศิลปะภาพแปะติด (Collage)

Read More