Aguirre, the Wrath of God

Aguirre, the Wrath of God (1972) : Werner Herzog ♥♥♥♥♡

เป้าหมายคือการสำรวจค้นหา El Dorado นครทองคำที่ไม่รู้ตั้งอยู่บริเวณไหนของลุ่มแม่น้ำ Amazon โอกาสแห่งความสำเร็จช่างน้อยนิด แต่มนุษย์ก็ยังดื้อรัน ดิ้นดั้นด้น ต้องการไปถึงฝั่งฝัน เพื่ออะไร?, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More