Peepli Live

Peepli Live (2010) Indian : Anusha Rizvi ♥♥♥♡

(mini Review) เป็นคุณจะขำออกหรือเปล่า ชาวนาจนๆหนี้สินท่วมหัว ได้ยินว่าหน่วยงานรัฐมีนโยบายปลดหนี้ให้กับเกษตรกรที่ฆ่าตัวตาย (farmer suicides) ชายคนหนึ่งเลยประกาศตัวจะฆ่าตัวตายเอาเงินมาใช้หนี้ แล้วอยู่ดีๆก็มีนักข่าวฝูงกระหังจากไหนไม่รู้มากมายเต็มไปหมด ดักรอถ่ายทอดสดวินาทีที่ชายคนนี้จะฆ่าตัวตาย

Read More