La Belle et la Bête (1946) : Jean Cocteau ♥♥♥♥

เทพนิยายแฟนตาซี Beauty and the Beast ฉบับที่ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ครั้งแรก โดยผู้กำกับชาวฝรั่งเศส Jean Cocteau ผสมผสาน Gothic, Surrealist ออกมาได้สวยงามราวกับบทกวีที่เรียงร้อยปรุงแต่งและมีสัมผัสอันงดงามลงตัว

Read More