BNK48 : Girls Don

BNK48 : Girls Don’t Cry (2018) : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ♥♥♥♡

เรากำลังอาศัยอยู่ในศตวรรษแห่งการเติมเต็มความฝัน ทุกสิ่งอย่างรอบข้างเสี้ยมสั่งสอน ชักชวนเชื่อ ปลูกฝังทัศนคติให้ลุ่มหลงใหลในเป้าหมายที่มีตัวตนจับต้องได้ พยายาม และยินยอมเสียสละทุกสิ่งอย่าง เพื่อไขว่คว้าความสำเร็จสมหวังมาครอบครองเป็นเจ้าของ

Read More