Call Me by Your Name (2017)  : Luca Guadagnino ♥♥♥♥♡

‘เอ่ยชื่อคือคำรัก’ แค่ชื่อหนังก็สื่อถึงการเปิดอก ยินยอมรับ เข้าใจความต้องการของตนเอง ไม่ใช่แค่วัยรุ่นช่วง Coming-of-Age แต่รวมถึงผู้ใหญ่ก็ต้องปรับตัว เพราะโลกได้ก้าวมาถึงยุคความรักไร้พรมแดนเรื่องเพศกั้นขวางมาสักพักหนึ่งแล้ว, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More