Peeping Tom

Peeping Tom (1960) British : Michael Powell ♥♥♥

กับผลงานที่ทำให้เส้นทางในวงการภาพยนตร์ของ Michael Powell แทบจะจบสิ้นลง แม้ความยอดเยี่ยมจะไม่แพ้เท่า Psycho (1960) ที่เข้าฉายหลังเพียง 2 เดือน แต่ผลตอบรับกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง, ภายหลังเมื่อกระแส Cult เริ่มได้รับความนิยม นี่จึงกลายเป็นหนึ่งในหนังกระแส Cult ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

Read More