Shoah

Shoah (1985) : Claude Lanzmann ♠♠♠♠♠

สารคดีความยาว 9 ชั่วโมงครึ่งเรื่องนี้ ได้รับการยกย่องถึงความยิ่งใหญ่ทรงพลัง และมีความเป็น ‘มนุษยธรรม’ ที่สุดในโลก ทั้งๆก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าบทสัมภาษณ์ และภาพ Montage จากสถานที่จริง เมื่อครั้นชาวยิวถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยทหารนาซี แต่คือภาพความทรงจำอันชั่วร้ายที่มิอาจลบลืมเลือน, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More