Two or Three Things I Know About Her

Two or Three Things I Know About Her (1967) French : Jean-Luc Godard ♥♥♥

นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ แต่คือ Essay เรียงความ ที่นำเอาภาพเหตุการณ์ต่างๆ มาปะติดปะต่อกันจนกลายเป็นรูปร่าง ‘บทความภาพเคลื่อนไหว’ มีหัวข้อคือ วิธีการที่หญิงสาวคนหนึ่งจะเอาตัวรอด ขณะอาศัย ทำงานอยู่ในกรุงปารีส, สร้างโดยนักเลงภาพยนตร์ Jean-Luc Godard ในปีที่มีหนังของเขาออกฉายพร้อมกันถึง 3 เรื่อง

Read More