The Magnificent Ambersons

The Magnificent Ambersons (1942) : Orson Welles ♥♥♥♥

หนึ่งในสามผลงานที่ถูกเรียกว่า ‘Holy Grail แห่งวงการภาพยนตร์’ เป็นหนังที่ไม่สมบูรณ์เหมือนรูปปั้น Venus de Milo แต่ได้รับการยกย่องระดับ Masterpiece, เรื่องราวของชนชั้นสูงตระกูล Ambersons จากเคยรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ กำลังค่อยๆตกต่ำทรามลงเรื่อยๆ สาเหตุเพราะความเย่อหยิ่งทะนงในเกียรติ ศักดิ์ศรี มองข้ามไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงไปของโลก จนกระทั่งในที่สุด … “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More