The House on Trubnaya

The House on Trubnaya (1928) : Boris Barnet ♥♥♥♥

ว่ากันว่าคือ Slapstick Comedy ตลกที่สุดในยุคหนังเงียบของสหภาพโซเวียต, หญิงสาวบ้านนอกเข้ากรุง อาศัยอยู่ในบ้านเช่า Trubnaya ที่เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัว ทำงานกับช่างตัดผมยังโดนกดขี่ข่มเหงอย่างหนัก วันหนึ่งได้รับการชักชวนเชื่อเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เปิดโลกทัศน์ความเสมอภาคเท่าเทียม จัดระเบียบชีวิตและบ้านเช่าหลังนี้เสียใหม่ จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากนายจ้างลักษณะนี้อีกต่อไป

Read More