Pollock

Pollock (2000) hollywood : Ed Harris ♥♥♥◊

นักข่าวสัมภาษณ์ คุณรู้ตอนไหนว่าวาดภาพเสร็จ “How do you know when you’re finished with a painting?” Jackson Pollock ถามกลับ คุณรู้ตอนไหนว่าร่วมรักเสร็จ”How do you know when you’re finished making love?” จิตรกร Abstract ขี้เมาชื่อดังของอเมริกาที่โชคดีได้ศรีภรรยา แต่โชคร้ายเสียชีวิตเพราะเมาแล้วขับ ผลงานกำกับเรื่องแรกและนำแสดงโดย Ed Harris ที่เกิดมาเพื่อรับบทนี้โดยเฉพาะ

Read More