Frankenweenie

Frankenweenie (2012) : Tim Burton ♥♥♥♡

ภาพยนตร์ Stop-Motion อนิเมชั่นเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ remake หนังสั้นที่ Tim Burton เคยสร้างไว้เท่านั้น แต่เป็นการเคารพคารวะทั้งจักรวาลสัตว์ประหลาด ตั้งแต่ Luigi Galvani นักฟิสิกส์คนแรกที่ทดลอง Bio-Electricity ปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่กบให้ขยับได้, นิยาย/ภาพยนตร์เรื่อง Dracula, Frankenstein, The Mummy ฯ รวมถึงเต่ายักษ์ Gamera ของญี่ปุ่น

Read More