Get Out

Get Out (2017) : Jordan Peele ♥♥♥♥

สิ่งที่โคตร ‘Horror’ ในหนังเรื่องนี้ คือความน่าสะพรึงกลัวของการเหยียด ‘Racism’ ที่คนผิวขาวมักคอยจ้องจับผิด หาเรื่องดูถูกปฏิเสธต่อต้านคนผิวสีอยู่ตลอดเวลา อาจเพราะความอิจฉาอ่อนด้อยกว่าในเชื้อชาติพันธุ์ ลึกๆแล้วคงอยากถีบส่งขับไล่วิญญาณให้ออกจากร่าง แล้วจะได้เข้าสิงเพื่อใช้ประโยชน์ทางกายภาพแทน

Read More