lagaan

Lagaan: Once Upon a Time in India (2001)

Cricket เป็นกีฬาประจำชาติของอังกฤษ ในยุคล่าอาณานิคม ได้นำเข้ามาเผยแพร่ในอินเดีย จากไม่เคยรู้จัก ถูกบังคับให้ดู ต้องลงแข่งขัน, หนังเรื่องนี้เป็นการตีความหน้าประวัติศาสตร์ของอินเดีย กับจุดเริ่มต้นความนิยมของกีฬาในกีฬาชนิดนี้ จนมีคำพูดหนึ่งว่า ถ้าอยากจะรู้จักอินเดีย ต้องรู้จัก Cricket, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More