Manila

Manila in the Claws of Light (1975) : Lino Brocka ♥♥♥♥♡

แสงสว่างที่ชาวฟิลิปปินส์ตะเกียกตะกายไขว่คว้าแสวงหา คืออิสรภาพในยุคสมัยการปกครองของผู้นำเผด็จการ Ferdinand Marcos นำเสนอผ่านการต่อสู้ดิ้นรนของกรรมกรแรงงานชนชั้นล่าง แค่ต้องการครองรักกับหญิงสาว แต่กลับถูกทำให้ … ป่นปี้ย่อยยับเยิน, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More