Batch 81

Batch ’81 (1982) : Mike De Leon ♥♥♥♥

สิ่งที่ผมมองเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ คือกิจกรรมรับน้องใหม่ของชมรม Alpha Kappa Omega ใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างความเครียดกดดัน ด้วยการกลั่นแกล้งรุนแรงสารพัด (แรงกว่าพี่ว๊ากประมาณสิบเท่า) ทนไม่ได้ก็ลาออกไป แต่ถ้าอยู่ร่วมกันจนถึงกิจกรรมสุดท้าย ก็จักได้รับความประทับใจไม่รู้ลืม

Read More