Mind Game

มันคือ ‘กลเกม’ ภายในจิตใจมนุษย์ ในการจะเอาชนะความอ่อนแอ ขลาดเขลา ขี้เกียจคร้าน ลุกขึ้นมาทำสิ่งมีตัวตน จับต้องได้ ค้นพบเป้าหมายชีวิต และไม่คิดสูญเสียใจภายหลัง, มึนเมาไปกับอนิเมะแนว Psychedelic แจ้งเกิดผู้กำกับ Masaaki Yuasa บ้าระห่ำระดับ Masterpiece

Read More