My Neighbors the Yamadas

My Neighbors the Yamadas (1999) : Isao Takahata ♥♥♥♡

วันๆของครอบครัว Yamada ก็งี้แหละ สามัญขยันรั่ว เริ่มจากพ่อ-แม่ขึ้น Bobsleigh ไถลลงมาจากเค้กวันแต่งงาน ออกเดินทางขับรถพายเรือขี่ก้อนเมฆ เก็บลูกท้อตัดต้นไผ่ได้ลูกชายสาว เหล่านี้คือการเปรียบเปรยถึงชีวิตครอบครัว เมื่อลงโล้สำเภาลำเดียวกันแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องอดทนต่อสู้ฟันฟ่าไปด้วยกันจนถึงจุดสิ้นสุด

Read More