Rear Window

Rear Window (1954) hollywood : Alfred Hitchcock ♥♥♥♥♡

อีกหนึ่ง Masterpiece ของ Alfred Hitchcock มี James Stewart เล่นเป็นคนขาหัก รักษาตัวในอพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่ง วันๆไม่มีอะไรทำ เลยมองออกไปนอกหน้าต่าง ส่องดูวิถีชีวิตคนอื่นไปทั่ว แล้วเรื่องวุ่นๆก็เกิดขึ้น เมื่อมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งทำตัวน่าสงสัย ฤาเขากำลังวางแผนหรือทำอะไรบางอย่าง, “ต้องดูให้ได้ก่อนต

Read More